Ostatnie wpisy

Archiwa

3 Maja- święto uchwalenia Konstytucji

9.05.2013

 

Takie będą Rzeczypospolitej dzieje jakie jej młodzieży chowanie”- po słowa Jana Zamoyskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego sięgamy zwyczajowo w ważnych dla naszego kraju momentach dziejowych czy przy okazji świąt narodowych, pytając samych siebie o wymiar własnego obywatelstwa i patriotyzmu.

 

Z okazji kolejnej roczny uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkół nr 6 zorganizowano okolicznościowe spotkanie. Ze słowem wprowadzającym zwrócił się do młodzieży Tadeusz Różycki nauczyciel historii. W skrócie scharakteryzował ten okres w dziejach naszego kraju. Mówił o tle historycznym uchwalonej w1791 roku ustawy rządowej, pierwszej na kontynencie europejskim i drugiej na świecie po amerykańskiej ustawy zasadniczej. Ustawa regulowała podstawowe prawa i obowiązki obywateli Polski oraz zasady organizacji władzy państwowej. Z tej okazji młodzież zaprezentowała montaż słowny i zobaczyła prezentację odnoszącą się do tamtych pamiętnych wydarzeń.