Ostatnie wpisy

Archiwa

Alarm

11.11.2019

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników naszej szkoły w piątek 09 listopada 2019 roku przeprowadzony został próbny alarm pożarowy. Z budynku szkoły ewakuowano uczniów wraz z nauczycielami i administracją. Przeprowadzone ćwiczenia miały na w celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem, poruszania się po budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na miejsce zbiórki. Nadzór nad ewakuacją sprawowali pracownicy Państwowej Straży Pożarnej.
Dla każdego z nas alarmy próbne to bardzo ważne ćwiczenia, które przygotowują i uczą nas odpowiedniego zachowania się i postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru.