Ostatnie wpisy

Archiwa

Colourful Footprints

22.11.2021

Od listopada 2021 do czerwca 2022r. Zespół Szkół nr 6 w Rybniku realizuje projekt eTwinning pt. „Colourful Footprints” (Barwne Ślady).

Współpracujemy ze szkołami:

  • z Grecji – Special Lyceum of Athens oraz Special Gimnasiun of Athens
  • z Hiszpanii – CPEE SEGEDA
  • z Łotwy -Limbazu Novada Speciala Pamatskola

Główne założenia projektu:

– rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów poprzez udział w różnych działaniach artystycznych,

– poznanie i wykorzystanie różnych technik artystycznych w przygotowywanych pracach,

– promocja zainteresowania sztuką,

– rozpowszechnianie twórczości artystycznej kobiet oraz mężczyzn,

– zachęcanie uczniów do komunikacji,

– współpraca w grupie,

– doskonalenie umiejętności manualnych uczniów,

– nauka szacunku wobec pracy i umiejętności innych ludzi oraz akceptowania różnic,

– zachęcanie do korzystania z technologii w celu dokumentowania przebiegu realizacji zadań projektowych (wykonywanie zdjęć, prezentacji, filmików),

– współpraca partnerska pomiędzy szkołami europejskimi.

Przebieg projektu:

Każdego miesiąca szkoły będą prezentowały twórczość jednego artysty.

Część pierwsza – prezentowanie twórczości danego artysty,

Część druga i trzecia– kreatywne warsztaty dla uczniów związane z twórczością artysty oraz wykorzystywanymi przez niego technikami, tworzenie prac.

Część czwarta – przedstawienie wybranej historii z życia artysty, zaprezentowanie jej uczniom.

Artyści:

– Listopad: Yayoi Kusama

– Grudzień: Andy Warhol

– Styczeń: Paul Klee

– Luty: Judith Scott

– Marzec: Kandinsky

– Kwiecień: Hannah Höch

– Maj: Frida Kahlo.

Realizacja zadań projektowych odbywać się będzie podczas zajęć arteterapii, zajęć kształtujących kreatywność, zajęć artystycznych. Koordynatorką projektu jest p. Barbara Bauerek-Matloch, nauczyciele zaangażowani: M.Matuła, A.Kowalczyk, B.Gawenda-Grabiec, W.Deręgowska, I.Pawlak.