Ostatnie wpisy

Archiwa

Dobry Start dla każdego ucznia

2.08.2019

Przed nowym rokiem szkolnym, niezależnie od dochodów, rodzice znów będą mogli otrzymać dodatkowe 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Świadczenie przyznawane jest raz w roku rodzicom i opiekunom uczących się dzieci do 20 roku życia oraz do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych, a także uczniom szkół dla dorosłych. Program nie obejmuje studentów i przedszkolaków.

W tym roku wnioski można składać od 1 lipca – online i od 1 sierpnia – drogą tradycyjną. Od 2020 roku zmieniają się terminy składania wniosków – od 1 lutego online, a od 1 kwietnia – drogą tradycyjną. Zarówno w tym, jak i w następnym roku można będzie je składać do końca listopada.

Uwaga! Podczas zakupu książek należy zabrać fakturę!

Szczegółowe informacje o świadczeniu Dobry Start znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło:
https://www.gov.pl