Ostatnie wpisy

Archiwa

EKO-TRATWY NA RYBNICKIM ZALEWIE

19.06.2013

W piątek 14 czerwca nad rybnickim zalewem zorganizowano regaty, w których uczestniczyły 2 osobowe załogi reprezentujące wszystkie rybnickie szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie ścigali się na tratwach wykonanych z butelek plastikowych typu PET. Przedsięwzięcie, któremu patronował Prezydent Rybnika miało w swym założeniu zwrócić uwagę na ekologiczny aspekt selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto sportowe współzawodnictwo w duchu fair play wpisało się w tegoroczną edycję Dni Rybnika oraz w promocję nowych zasad wywozu śmieci, które zaczną obowiązywać od 1 lipca.
Każda szkoła w oparciu o zbiórkę plastikowych butelek musiała we własnym zakresie wybudować tratwę z 250 butelek. Już na miejscu tzn. w Ośrodku Kotwica zapoznano uczestników z zasadni bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz dokonano uroczystego wodowania tratw.
Uczniowie reprezentujący Zespó