Ostatnie wpisy

Archiwa

„Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe”- projekt PO WER

28.10.2019

Grupa 10 uczniów ZS nr 6 w Rybniku została zakwalifikowana do projektu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów. Przedsięwzięcie obejmuje 20 godzinny kurs z przygotowania do wyjazdu, w ramach , którego uczniowie poznają podstawy języka czeskiego oraz zagadnienia z kultury i tradycji Czech. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Kolejne działanie w ramach projektu PO WER to wyjazd na tydzień (17.11-23.11.2019)na obóz sportowy do Czech, do zaprzyjaźnionej szkoły w Hlucinie i udział w zajęciach sportowych ,rekreacyjno- integracyjnych oraz edukacyjnych.