Ostatnie wpisy

Archiwa

Informacja dotycząca akcji strajkowej

4.04.2019

W związku z przewidywaną akcją strajkową nauczycieli i pracowników oświaty planowaną bezterminowo od dnia 8 kwietnia 2019r. Dyrekcja Zespołu Szkół nr6 w Rybniku prosi o zapewnienie, w miarę możliwości, opieki dzieciom poza szkołą w w/w terminie. O wszelkich zmianach dotyczących przebiegu akcji strajkowej Dyrekcja ZS6 będzie informować Państwa na bieżąco poprzez informacje w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.