Ostatnie wpisy

Archiwa

Informacja dotycząca dowozu młodzieży do szkoły przez rodziców

22.08.2019

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wzór wniosku dla rodziców, którzy w własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej i chcieliby z tego tytułu zawrzeć umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu.

Jednocześnie informuję, że do ustalenia stawki za 1 przejazd będzie brana średnia cena paliwa z dnia 22.08.2019 r. jak w zał. pliku tj. LPG: 1,85 zł/litr, ON: 4,95 zł/litr, Pb95: 5,02 zł/litr 

wniosek o umowę zwrot za paliwo

ceny paliw 22.08.2019