Ostatnie wpisy

Archiwa

Kartki świąteczne dla Afryki

17.02.2022

Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2021 roku
napisał: „Żyć misją, to mieć odwagę pielęgnować te same uczucia, co Jezus Chrystus i wierzyć wraz z Nim, że ten, kto jest obok mnie, jest także moim bratem i siostrą. Niech Jego miłość współczucia rozbudzi także nasze serce i sprawi, że wszyscy staniemy się uczniami misyjnymi.”

Słowa te zapraszają do włączenia się w działalność misyjną Kościoła.
Dlatego też uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku zorganizowali akcję misyjną w celu pomocy podopiecznym polskiej misji franciszkańskiej z Matuggi (Uganda).

Wolontariusze w listopadzie 2021 r. własnoręcznie przygotowali kartki
świąteczne, które zostały wysłane do Afryki. Wśród nauczycieli zorganizowana została zbiórka funduszy, a zebrane środki zostały przesłane misjonarzom.
Dzięki temu łatwiej było im pokryć koszty zorganizowania dla dzieci i młodzieży dnia wspólnej zabawy i świętowania, który odbył się pod koniec grudnia.


Osoby zaangażowane w przeprowadzenie akcji dziękują wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób włączyli się w jej przeprowadzenie, darczyńcom oraz ojcu Józefowi za współpracę.
Bóg zapłać!