Ostatnie wpisy

Archiwa

Konferencja podsumowująca projekt Power

22.06.2022

W poniedziałek 20 czerwca w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku odbyła się konferencja podsumowująca działania realizowane w ramach projektu POWER „Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych”. Projekt realizowany jest w placówce od września 2019, a jego głównym celem jest transfer ciekawych i nowatorskich rozwiązań z zakresu alternatywnych i wspierających metod komunikacji oraz ich zastosowanie w nauczaniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 24 nauczycieli podczas szkolenia typu job shadowing, które miało miejsce w Limasol na Cyprze, podniosło swoje kompetencje w wyżej wymienionym zakresie. W trakcie konferencji koordynatorka projektu Barbara Bauerek-Matloch omówiła jego przebieg, przedstawiła zrealizowane działania, a także podsumowała wypracowane rezultaty. Pani Monika Zielenkiewicz zaprezentowała praktyczne wykorzystanie metod alternatywnej komunikacji na zajęciach edukacyjnych na podstawie wykorzystywanego w szkole oprogramowania Mówik Print.Każdy uczestnik wyjazdu otrzymał certyfikat Europass-Mobilność, potwierdzający nabyte w trakcie szkolenia kompetencje, a także potwierdzenie udziału w kursie języka angielskiego.