Ostatnie wpisy

Archiwa

Lekcja doradztwa zawodowego w terenie

12.05.2015

We wtorki klasa 3 A/p ma zajęcia usprawniające kreatywność na rynku pracy. W dniu 5 maja lekcja ta odbyła się w terenie. Grupą uczniów odwiedziliśmy pobliską restaurację, kierownik poświecił nam swój czas – była godzina 13.00 i na razie lokal był pusty.

Kierownik restauracji prowadzi też własny mały mini browar, opowiedział nam o etapach produkcji, pokazał urządzenia. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni i z zainteresowaniem zadawali pytania. Restauracja w stylu wiejskim, organizuje też zabawy, rożen, gwarki i inne imprezy na powietrzu, gdyż ma piękny kawałek ziemi z tyłu – drugie wyjście z lokalu – mogliśmy wszystko zwiedzić.
 
 
Zarówno kierownik jak i pani barmanka opowiedzieli nam o swych obowiązkach zawodowych. Na pytanie dlaczego wybrali właśnie ten zawód oraz co najbardziej im się podoba w ich zawodach odpowiedzieli, że lubią pracę w ruchu oraz pracę z ludźmi – kontakty z klientami. Potwierdza to opinię, że lubiąc daną pracę jesteśmy zmotywowani, pracujemy chętnie i sprawia nam ona większe zadowolenie.
Następnie poszliśmy w odwiedziny do zakładu leczniczego Narodowego Funduszu Zdrowia MEDYK. Zwróciliśmy uwagę na niektóre gabinety lekarskie: lekarz rodzinny, laryngolog, pracownia RTG, lekarz medycyny pracy, gabinet pielęgniarki środowiskowej, gabinet zabiegowy.W zakładzie tym oprócz lekarzy i pielęgniarek pracują też rejestratorzy medyczni, technicy medyczni, sprzątaczki, konserwatorzy. Jedna z pielęgniarek opowiedziała nam o pracy i obowiązkach służby zdrowia. Na nasze pytanie dlaczego została pielęgniarką i czy nadal lubi swą pracę powiedziała nam, że lubi pomagać ludziom, jest życzliwa i wrażliwa na nieszczęścia innych ludzi i nie wyobraża sobie by miała pracować w innym zawodzie.
 

Podejmując decyzję o wyborze zawodu musimy zastanowić się w jakim środowisku będziemy pracować, jakie są nasze zainteresowania, skłonności, czy lubimy pracę z ludźmi czy rzeczami. Zawsze musimy zwrócić uwagę na swój stan zdrowia: czy aby nie ma przeciwwskazań do jej wykonywania – o czym decyduje lekarz medycyny pracy. Praca zawodowa to nie tylko sposób zarabiania pieniędzy na potrzeby życiowe. To także miedzy innymi możliwość wykazania się swymi zainteresowaniami, wiedzą, umiejętnościami, to także sposób na własny rozwój, poznanie ciekawych ludzi i zjawisk. Praca zawodowa daje też nam poczucie bezpieczeństwa, sprzyja posiadaniu stałego rozkładu zajęć, pozwala nieść pomoc innym oraz również korzystać z pomocy innych współpracowników.