Ostatnie wpisy

Archiwa

Międzyszkolny Konkurs Mój ulubiony książkowy bohater.

1.04.2012

Zespół Szkół nr 6  w Rybniku, Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6   w Rybniku – DLA DOBRA zaprasza do udziału w Międzyszkolnym konkursie „Mój ulubiony książkowy bohater”. Konkurs jest współfinansowany ze środków Miasta Rybnika. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i wzięcia udziału w tej wyjątkowej rywalizacji.

Konkurs skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, posiadających orzeczenie z PPP.

Cele konkursu:

 • Zainteresowanie uczniów szkół specjalnych czytelnictwem
 • Dzielenie się z innymi wrażeniami z obcowania z książką, wyrażanie własnego zdania
 • Rozbu­dzanie wyobraźni, literackiej pasji i wrażliwości
 • Dbanie o estetykę wypowiedzi pisemnej
 • Integracja uczniów szkół specjalnych.

Przebieg konkursu:

 1. Każdy uczestnik opisuje swojego ulubionego bohatera książkowego:
  1. Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – opis wyglądu i cech charakteru, przygód i zachowań, własna ocena postaci,
  2. szkoły przysposabiające do pracy i zespoły edukacyjno-terapeutyczne w gimnazjum i szkole podstawowej-  opis wyglądu i cech charakteru, własna ocena postaci lub plakat ilustrujący ulubionego bohatera i przesyła w formie papierowej na adres:

   Zespół Szkół nr 6 w Rybniku ,
   ul. Małachowskiego 145,
   44-251 Rybnik  

   do 20 kwietnia 2012. z dopiskiem „Konkurs Książkowy Bohater”.
   Można korzystać z faks:  32 4577098
   Tekst  nie powinien przekroczyć 1 strony A-4, prosimy o opisanie wg metryczki ze zgłoszenia.

 2. Dnia 11 maja 2012 o godz. 10.00 odbędzie się ogłoszenie wyników połączone ze spotkaniem integracyjnym wszystkich uczestników z pisarzem śląskim.

Zapewniamy poczęstunek dla uczestników, dyplomy i nagrody.

W przypadku pytań i wątpliwości dodatkowych informacji udziela organizator konkursu – Agnieszka Miłoś e- mail:  dladobra@op.pl. Formularz zgłoszenowy można znaleźć w naszej pobieralni.