Ostatnie wpisy

Archiwa

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY I DYKTANDO ORTOGRAFICZNE I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII

18.05.2015

  Zespół Szkół nr 6 w Rybniku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA zaprasza do udziału w Międzyszkolnym konkursie organizowanym w ramach projektu „Z ortografią i lekturą za pan brat” dnia 28 maja 2015 o godz. 10.00 – 12.00.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Miasta Rybnika.
Konkurs skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół gimnazjalnych, zawodowych i przysposabiających do pracy,  posiadających orzeczenie z PPP.
 
Regulamin i przebieg konkursu:
a)Z każdej szkoły udział bierze 3  uczestników ( 1 osoba- dyktando, 2 osoby-ćwiczenia i zabawy z ortografią)
b)Wyniki dyktanda i ćwiczeń rozpatrywane są osobno
c)Zapewniamy poczęstunek dla uczestników, dyplomy i nagrody oraz dobrą zabawę
d)Karty zgłoszenia prosimy  przesyłać na nr faks: 32 4577098 lub e- mail:  dladobra@op.pl lub zgłaszać telefonicznie:  32 4577098

Miejsce  konkursu:
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku , ul. Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik Boguszowice
W przypadku pytań i wątpliwości dodatkowych informacji udzielają organizatorki  konkursu – Agnieszka Miłoś i Anna Wołowiec

 

Regulamin i karta zgłoszeniowado konkursu

"I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii"