Ostatnie wpisy

Archiwa

Nauczyciele ZS nr 6 w Rybniku na szkoleniu na Teneryfie

13.03.2023

W lutym grupa nauczycieli Zespołu Szkół nr6 w Rybniku brała udział w kursie na Teneryfie w ramach realizowanego projektu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe „ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom”. Uczestnicy kursu zostali wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną stosowania różnych aplikacji wspierających i uatrakcyjniających tworzenie lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów zawodowych. Każdy z uczestników kursu aktywnie pracował nad stworzeniem interaktywnego konspektu lekcji, zawierającego elementy ćwiczeń wykonywanych na wcześniejszych zajęciach, w odniesieniu do celów taksonomii Blooma. Opracowane materiały będą dostępne jako pomoc dydaktyczna dla naszych nauczycieli. Wykorzystując niewiele wolnego czasu, nauczyciele aktywnie odkrywali uroki Teneryfy.

Więcej informacji na temat efektów realizowanego projektu można przeczytać tutaj.