Ostatnie wpisy

Archiwa

Nauczyciele ZS nr 6 w Rybniku uczestniczą w szkoleniu na Teneryfie

30.11.2023

W listopadzie troje nauczycieli Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku brało udział w kursie na Teneryfie w ramach realizowanego projektu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe „Video Games in Education: Innovative Gamification and Game-Based Learning Techniques”.

Nauczyciele rozpoczęli szkolenie od zapoznania się z definicją grywalizacji, która dotyczy wykorzystania elementów gier i technik projektowania gier w obszarach nie związanych z grami. Dowiedzieli się w jaki sposób można gamifikować zajęcia edukacyjne, wprowadzając proste elementy znane z gier, które pobudzają zaangażowanie uczniów oraz ich motywację do dalszej nauki, jak również zapobiegają rutynie oraz monotonii na lekcjach. Nauczyciele poznali potężną moc grywalizacji, polegającej na uczeniu się na podstawie projektowania gier, ale także nawiązującej do dziedzin takich jak: psychologia, zarządzanie, marketing i ekonomia, nie zapominając o ogromnej roli zabawy. Zostali zapoznani z psychologią gier oraz komponentami modelu PERMA+, do których ludzie dążą, ponieważ wewnętrznie ich motywują i przyczyniają się do dobrego samopoczucia.

W dalszej części szkolenia nauczyciele poznali zasady myślenia projektowego, a tym samym tworzenia środowiska sprzyjającego uczniom w osiągnięciu zamierzonego celu. Tworzenia struktur, zasad, procesów i systemów angażujących do pracy, a zarazem sprawiających przyjemność i dających uczniom poczucie sprawczości. Nauczyciele określali cele nauczania oraz docelowe zachowanie swoich wychowanków, biorąc pod uwagę ich zainteresowania. Uczestnicy kursu poznali rodzaje pętli aktywności w grze. Są to między innymi pętle zaangażowania i progresji jako ciągłego procesu motywacji, działania oraz otrzymywania informacji zwrotnej. Wykorzystywanie emocji jest kluczowe w procesie nauczania, staje się on wtedy bardziej ekscytujący i różnorodny. Ciekawe było: odgrywanie ról, niespodzianki, kolekcjonowanie, praca zespołowa, tor przeszkód, rozwiązywanie problemów, odkrywanie czy też zwycięstwo, które to metody stwarzają możliwości efektywniejszego przyswajania materiału. Zatem planując działania zastanówmy się nad odpowiedzią na pytanie, które warto sobie zadać. Dlaczego ktoś miałby chcieć to robić?
Podczas kursu nauczyciele zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia elementów lekcji z uwzględnieniem technik projektowania gier. Każdy z uczestników mógł znaleźć i wybrać dla siebie odpowiednie narzędzia, które można zintegrować z klasą i zastosować w odniesieniu do potrzeb uczniów. Głównym celem projektu Erasmus+ ,,Kształcenie i szkolenie zawodowe’’ jest rozszerzenie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz przysposobienia do pracy poprzez uczestnictwo w mobilnościach typu job shadowing i kursach dla kadry pedagogicznej.

Projekt zakłada przeszkolenie dwudziestu czterech nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz przysposobienia do pracy w wyżej wymienionym zakresie. Warto przypomnieć, że placówka nasza umożliwia uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnej do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Daje szansę młodzieży na zdobycie interesujących zawodów.