Ostatnie wpisy

Archiwa

Nowe komputery do pracowni drukarskiej w Zespole Szkół nr 6

8.12.2020

Kształcenie w zawodzie drukarz w Zespole Szkół Nr 6 rozpoczęło się od 01.09.2016r. Aby mogło być ono prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu cyfrowego Szkoła pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, uzyskując akceptację na realizację projektu: Drukarz – zawód z przyszłością”. Pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt jednak ciągle pojawiały się nowe potrzeby. Z uwagi na duże zainteresowanie tym zawodem wśród kandydatów do naszej placówki, ciągle brakowało stanowisk komputerowych. Należy podkreślić, że stanowiska komputerowe w pracowni drukarskiej wymagają specjalistycznego oprogramowania – pogram graficzny Corel oraz muszą spełniać wysokie standardy techniczne. Dzięki grantowi i dofinansowaniu otrzymanemu z PGE Elektrownia Rybnik Szkoła zakupiła 3 komputery ze stosownym oprogramowaniem. Dzięki temu wsparciu uczniowie kształcący się w zawodzie drukarz będą doskonalili swoje kompetencje zawodowe: skład tekstu, obróbka graficzna, przygotowanie materiału do wydruku itp. na nowo stworzonych stanowiskach.