Ostatnie wpisy

Archiwa

Nowe wyzwanie projektowe

23.01.2019

Zespół Szkół nr 6 rozpoczyna od lutego 2019 roku realizację kolejnego projektu edukacyjnego

Nowe wyzwanie projektowe, jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Sląskiego na lata 2014-2020. Dwuletni projekt zatytułowany „Drukarz – zawód z przyszłością” wartości blisko 400 tysięcy złotych przewiduje wydatkowanie środków na zakup sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego we współczesnej poligrafii. W ramach projektu przewiduje się także realizację szkoleń z doradztwa zawodowego, kursów dokształcających,  w tym rozszerzających kompetencje zawodowe i staży dla uczniów oraz dokształcających nauczycieli. W projekcie weźmie udział 16 nauczycieli oraz 55 uczniów w kilku etapach. Latem dla młodzieży uczestniczącej w projekcie  przewidziano płatne staże w firmach. Realizacja wspomnianego projektu jest konsekwencją prowadzenia w placówce zajęć z przedmiotu drukarz. Szkoła posiada już drukarki 3 D wykorzystywane w trakcie zajęć z młodzieżą. Teraz oferta edukacyjna zostanie poszerzona o elementy poligrafii i obróbki zdjęć i materiałów w programach graficznych.