Ostatnie wpisy

Archiwa

Nowy rok, nowe kierunki w ZSS Rybnik

9.02.2010

Wykaz kierunków kształcenia na rok szkolny 2010/2011

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna:

  • kucharz małej gastronomii/ sprzedawca kierunek 2-letni
  • murarz/ piekarz kierunek 3-letni

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

  • pomoc kucharza z elementami gospodarstwa domowego kierunek 3-letni
  • pomoc ogrodnika z elementami gospodarstwa domowego kierunek 3-letni

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne

  • profil ogólny 2-letni

Zainteresownych zapraszamy do zapoznania się z wykazem potrzebnych dokumentów rekrutacyjnych oraz kontaktu z naszą placówką.