Ostatnie wpisy

Archiwa

Nowy rok szkolny

14.09.2015

 

1 września w Zespole Szkół nr 6 zainaugurowano nowy rok szkolny. Po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy szkoła wypełniła się gwarem, a szkolne korytarze uczniami. Uroczystość poprzedziła msza święta odprawiona w szkolnej sali gimnastycznej przez ks. Krzysztofa Błotko proboszcza z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Boguszowicach.

 

Po nabożeństwie uczniów ich rodziców i opiekunów, grono pedagogiczne i pracowników obsługi powitała dyrektor placówki Grażyna Adamczyk. Zwracając się do zebranych w pierwszej kolejności podziękowała pracownikom sekretariatu oraz obsługi za pełną zaangażowania pracę podczas trwających jeszcze do ubiegłego tygodnia pracach remontowych w szkole.
 
 
Ze szczególna atencją dyrektor placówki powitała Andrzeja Motyką ucznia Zespołu Szkół nr 6 który będąc zawodnikiem Klubu Sportowego Olimpiad Specjalnych Promyk z Rybnika  zdobył aż dwa medale na  Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles. Pierwszy na dystansie 25m, drugi w sztafecie 4×50. Po kwiatach i gratulacjach przyszedł czas na sprawy związane z organizacją roku szkolnego. Niewątpliwą nowością jest obowiązujący od września br. dziennik elektroniczny. Aktualnie w Zespole Szkół nr 6 w 20 oddziałach klasowych pobiera naukę 140 uczniów. Na zakończenie życząc uczniom dobrych wyników w nauce dyrektor szkoły zaprosiła rodziców na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy wtorek 8 września o godzinie 16,00 w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku-Boguszowicach.