Ostatnie wpisy

Archiwa

Nowy Samorząd Szkolny

7.10.2015

Po przeprowadzeniu głosowania i podliczeniu głosów nową przewodniczącą Samorządu Szkolnego została Angelika Faucz na którą oddano 27 głosów. W codziennej pracy będą jej pomagać Klaudia Gryglewska i Remik Orzechowski. Nowo wybrany Samorząd dziękuje za udzielone poparcie i zabiera się do pracy. Poniżej sylwetki szkolnych samorządowców.

Angelika Faucz-16 lat. Lubi sport, muzykę i taniec. Chce się zaangażować w organizację imprez w szkole. Ponadto myśli nad przygotowaniem kampanii zachęcającej zdrowych uczniów, a by zrezygnowali z windy. Bywa tak, że uczeń mający problemy motoryczne czy poruszający się na wózku musi czekać na windę, z której korzysta ktoś, kto bez problemu może chodzić po schodach.
Klaudia Gryglewska-18 lat. Lubi czytać książki i słuchać muzyki. Deklaruje pomoc  przewodniczącej w zakresie promocji przedsięwzięć organizowanych w szkole.
Remik Orzechowski-18 lat uczy się w zawodzie kucharz. Debiutuje w składzie Samorządu. Interesuje się koszykówką i piłką nożną.