IX Liceum Ogólnokształcące

Ogólnokształcące dla młodzieży niepełnosprawnej w normie intelektualnej

Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przyjmujemy absolwentów klas VIII szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z normą intelektualną.

Jest to liceum dla uczniów z niepełnosprawnością:

 •     ruchową,
 •     wzroku,
 •     słuchu,
 •     spektrum autyzmu,
 •     ze sprzężeniami.

Dla uczniów z autyzmem lub ze spektrum autyzmu oferujemy klasy 2 – 4 osobowe.

Podanie Liceum Ogólnokształcące 

Zaświadczenie lekarskie

Wybierając naszą szkołę, gwarantujemy:

 • małoliczne klasy,
 • windę, podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • bogatą ofertę zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych (m.in. Biofeedback, Tomatis, Warnkego, terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, rehabilitacje ruchowe i wiele innych),
 • możliwość korzystania z obiadów,
 • stały dostęp do pielęgniarki, pedagoga, psychologa,
 • zajęcia na basenie, siłowni
 • bogato wyposażone pracownie: komputerowe, ceramiki, kucharskie
 • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej oraz biblioteki
 • wyjazdy zagraniczne w ramach projektów europejskich
 • ciekawe zajęcia dydaktyczne
 • udział w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodowych, dyskotekach, wycieczkach
 • rodzinną atmosferę
 • stały dostęp do dziennika elektronicznego.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • podanie do szkoły i kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie lekarskie
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • podanie o przyjęcie do szkoły.