Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia kształci młodzież z:

  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • normą intelektualną,
  • dysfunkcjami: wzroku, słuchu, ruchu, sprzężonymi, autyzm.

Szkoła umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie pracownika wykwalifikowanego lub czeladnika. Oferujemy przyszłym uczniom kierunki kształcenia, które zapewniają lepszy start na rynku pracy.

Kierunki kształcenia:

  • kucharz
  • drukarz offsetowy

Dla uczniów ze spektrum autyzmu oferujemy klasy maksymalnie czteroosobowe.