Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przygotowujemy uczniów do:

 • samodzielnego i aktywnego dorosłego życia,
 • podejmowania pracy.

Proponujemy kształcenie „Moja pierwsza praca”  w obszarach:

ogrodnictwo, stolarstwo, kucharstwo, krawiectwo, rękodzielnictwo, prace biurowe i porządkowe, elementy poligrafii.

Podanie Szkoła Przysposabiająca 

Zaświadczenie lekarskie

Zapewniamy:

 • małoliczne klasy,
 • windę, podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • bogatą ofertę zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych (m.in. Biofeedback, Tomatis, Warnkego, terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, rehabilitacje ruchowe i wiele innych).
 • bezpłatny dowóz do szkoły,
 • możliwość korzystania z obiadów,
 • stały dostęp do pielęgniarki, pedagoga, psychologa,
 • zajęcia na basenie, siłowni
 • bogato wyposażone pracownie: komputerowe, ceramiki, kucharskie
 • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej oraz biblioteki
 • wyjazdy zagraniczne w ramach projektów europejskich
 • ciekawe zajęcia dydaktyczne
 • udział w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodowych, dyskotekach, wycieczkach
 • miłą i rodzinną atmosferę
 • stały dostęp do dziennika elektronicznego

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • podanie do szkoły
 • świadectwo ukończenia klasy ósmej
 • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • podanie o przyjęcie do szkoły