Ostatnie wpisy

Archiwa

Pamiętamy

26.10.2021

25 października odbyła się w naszej szkole projekcja filmu dokumentalnego, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). Projekcja ta była zorganizowana jako jedno z działań realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 roku- Pamiętamy!”