Ostatnie wpisy

Archiwa

Podsumowanie warsztatów integracyjnych

27.06.2013

 

W dniu 15 maja w naszej szkole odbyły się pierwsze zajęcia, z cyklu warsztatów terapeutyczno- integracyjnych, skierowanych do uczniów naszej placówki oraz uczniów innych szkół specjalnych ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi. 

O całym cyklu można było przeczytać w kolejnych relacjach. Dnia 13 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia z tego cyklu. Przypominamy, że ich realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku  – DLA DOBRA środków finansowych z funduszy europejskich przeznaczonych na działalność na rzecz  osób niepełnosprawnych, w ramach promowania twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych.

     

Na ostatnich zajęciach uczestnicy warsztatów brali udział w zabawach ruchowych, w których wykorzystano elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Jak dobrze się przy tym bawili można zobaczyć w naszej fotorelacji. Zajęcia przygotowała i poprowadziła Pani Kamila Karwot. Po zajęciach tradycyjnie już czekał poczęstunek przygotowany przez Panią Aleksandrę Ochojską –Paluch.

     

W tym dniu zorganizowana została również wystawa prac uczestników, którzy następnie otrzymali wszystkie prace, wykonane w czasie całego cyklu spotkań. Podsumowaniem spotkania było uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów.

 

   

 

W projekcie warsztatów założono, że przyczynią się one do ukazania uczniom różnych form spędzania wolnego czasu, rozwijania kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań. Wszystko to, zdaniem twórców projektu, miało pomóc w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie oraz przyczynić się do osiągnięcia zaradności i niezależności na miarę możliwości każdego uczestnika. Zajęcia dały młodzieży możliwość przeżyć wewnętrznych i uczestnictwa w procesie twórczym.
Działania podejmowane w ramach projektu miały również przyczynić się do promowania szkoły w środowisku lokalnym oraz zwiększenia atrakcyjności jej oferty pozalekcyjnej. Obok tych wszystkich wymiernych korzyści uczestnicy zajęć skorzystali również zawiązując przyjaźnie, które z zajęć na zajęcia były mocniejsze i przysparzały powodów do radości uczniom a nauczycielom satysfakcji ze stworzenia warunków do poznanie się i współpracy młodzieży z różnych placówek.
Przed nami podsumowanie całych warsztatów oraz przygotowanie ich dokumentacji.  Mamy nadzieję , że to nie ostatnie warsztaty zorganizowane przez nauczycieli z Zespołu Szkół nr 6. Nowy rok szkolny z pewnością przyniesie nowe pomysły.