Ostatnie wpisy

Archiwa

Podziękowania za dotychczasową współpracę

8.01.2013

W imieniu dyrekcji Zespołu Szkół nr 6, grona pedagogicznego, uczniów, rodziców oraz członków Stowarzyszenia „Dla Dobra” serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku naszej szkoły. 

Stałe podnoszenie poziomu kształcenia, poprawa warunków do nauki, pozyskiwanie grantów z Urzędu Miasta, realizacja projektów unijnych służących szeroko pojętej aktywizacji społecznej i zawodowej to tylko niektóre wyznania stojące przed  szkolnictwem ukierunkowanym na dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych.   

     

Stałe podnoszenie poziomu kształcenia, poprawa warunków do nauki, pozyskiwanie grantów z Urzędu Miasta, realizacja projektów unijnych służących szeroko pojętej aktywizacji społecznej i zawodowej to tylko niektóre wyznania stojące przed  szkolnictwem ukierunkowanym na dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Bez zaangażowania wielu osób i instytucji realizacja wielu szkolnych przedsięwzięć byłaby niemożliwa. Dziękujmy również dziennikarzom, za relacjonowanie ważnych dla tego środowiska wydarzeń. Informacje ze szkodnych przedsięwzięć znalazły się m.in. w portalach internetowych, artykułach prasowych, relacjach radiowych oraz programach telewizyjnych. Jeszcze raz bardzo za tę współpracę dziękujemy.

Do pobrania reportaż zrealizowany przez Telewizję TVS

http://www.tvs.pl/tv/video,rybnik_miasto_z_ikra,8740.html