Ostatnie wpisy

Archiwa

Pola nadziei- jesienne sadzenie w Zespole Szkół nr 6

2.12.2014

Od paru lat uczniowie dbają o Pole Nadziei umiejscowione przed wejściem do budynku.Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących.Pierwsze Pola Nadziei powstały w Wilkiej Brytani, a idea ta rozeszła się na inne kraje.W naszym mieście akcję prowadzi Niemedyczne Hospicjum Domowe im.św.Rafała Kalinowskiego w Rybniku.

Przebiega ona w dwóch etapach. Jesienią sadzi się żonkile,a wiosną przeprowadza  akcje informacyjne, kwesty na hospicja i rozdaje żonkile darczyńcom.Jesienią tego roku wolontariusze, chętni uczniowie i nauczyciele porządkowali nasze Pole Nadziei oraz wysadzali nowe cebulki żonkili.