Ostatnie wpisy

Archiwa

Projekt Odkrywam samodzielność przekroczył półmetek

24.05.2012

„Odkrywam samodzielność” to jeden z projektów realizowanych od stycznia 2011 roku w Zespole Szkól nr 6 w Rybniku przy finansowym wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Narodowej Strategii Spójności”.  

Działaniami projektowymi zostanie objętych 40 uczniów z klas przysposabiających z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz grupa 20 rodziców tych uczniów. Dorośli uczestniczą w zajęciach psychologiczno-pedagogicznych. Uczniowie z kolei podzieleni na grupy uczestniczą w zajęciach z doradztwa zawodowego, terapii psychologiczno-pedagogicznej, zajęciach usprawniających oraz zajęciach w sali doświadczania świata. Uczestnicy projektu tj. zarówno uczniowie jak i rodzice korzystają ze specjalnie przygotowanych podręczników. Głównym założeniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzież z niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Projekt potrwa do grudnia 2012 roku. Warto przypomnieć, że szkoła realizowała z dobrym skutkiem projekt „Dodajcie nam skrzydeł” i od stycznia bieżącego roku przystąpiła do realizacji kolejnego przedsięwzięcia „Mam zawód mam pracę w regionie”.

 

     
Reszta zdjęć w galerii. Zapraszamy!