Ostatnie wpisy

Archiwa

Przed pierwszym dzwonkiem

1.09.2014

W piątek 29 sierpnia z Zespole Szkół nr 6 w Rybniku odbyło się spotkanie dyrekcji placówki z pracownikami szkoły. Biorących udział w konferencji  przywitała dyrektor placówki. Szczególnie ciepło powitała nauczycieli, którzy w nowym roku podejmą pracę w szkole.

Podczas spotkania dyrektor Grażyna Adamczyk przypomniała o obowiązku posiadania odblasków przez osoby poruszające się po zmroku poza terenem zabudowanym. Poinformowała zebranych  o pracach remontowych przeprowadzonych w szkole w ostatnim czasie w tym o poprawie estetyki budynku oraz o rozszerzeniu szkolnego monitoringu.

Sporo uwagi poświęcono potrzebie przygotowania wizji szkoły na najbliższe lata. Podczas spotkania mówiono o realizowanych przez placówkę projektach unijnych oraz o przedsięwzięciach zaplanowanych roku szkolnym 2014/2015. Szkołę czeka m.in. organizacja dnia otwartego, tygodnia śląskiego i europejskiego, targów edukacji czy tygodnia ziemi by wymienić tylko niektóre z nich. Jeszcze w tym miesiącu a konkretnie 10 września na godzinę 16 zaplanowano spotkanie z rodzicami zaś 18 września odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowej Olimpiady Integracyjnej.