Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr6 w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr6 w Rybniku.

Strona internetowa www.zs6rybnik.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • wersja tekstowa strony, bez grafiki
  • mapa strony,
  • informacja w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego
  • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zapewnienie kontaktu telefonicznego,
  • zapewnienie kontaktu korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku, ul. Małachowskego 145, 44-251 Rybnik

Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia. Osoby niepełnosprawne mają dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku zainstalowanej windzie

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.