Ostatnie wpisy

Archiwa

Rodzice w naszej szkole

14.09.2015

Wspólnie z Adrianem Paluchem-nauczycielem informatyki zaprosiła rodziców 25 września na spotkanie poświęcone dziennikowi elektronicznemu. To nowość obowiązująca w szkole od września. Rodzice wkrótce zapoznają się z zasadami korzystania z dziennika elektronicznego.
 

   
 
Podczas spotkania wicedyrektor szkoły Tatiana Szuła poinformowała rodziców o zasadach korzystania z podręczników szkolnych zaś Sabina Kuźnik prezes Stowarzyszenia DLA DOBRA scharakteryzowała w skrócie działalność Stowarzyszenia w tym udział w europejskich projektach. Na zakończenie podziękowała za przekazanie 1% podatku na działalność statutową organizacji pożytku publicznego. Pedagog szkolny Monika Zielenkiewicz omówiła zasady korzystania z Pomocy Społecznej czy ubiegania się o stypendia oraz zagadnienia poruszane w trakcie zajęć z funkcjonowania społecznego. Rodzice poznali także nowych nauczycieli: Łukasza Kołodziejczyka-katechetę, Monikę Kuklę- nauczyciela wychowania do życia w rodzinie oraz Emilię Musiolik szkolnego psychologa. Dyrektor dziękując rodzicom za przybicie zaprosiła ich na kolejne spotkania w dniu 13 stycznia 2016 roku oraz 2 czerwca. Po spotkaniu w szkolnej auli rodzie przeszli do klas na spotkanie z wychowawcami.