Ostatnie wpisy

Archiwa

Rybnickie Dni Kariery-na sportowo

24.10.2012

 

W dniach od 15 do 19 października w naszym mieście odbywała się IV edycja Rybnickich Dni Kariery. Imprezie patronował Prezydent Rybnika. Jednym z głównych organizatorów była Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego zrzeszająca szkoły zawodowe funkcjonujące w naszym mieście.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku jednym z zadań stojących przed Platformą jest wypracowywanie metod współpracy, wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się problematyką poradnictwa zawodowego, jak również popularyzowanie usług doradczych w celu racjonalnego planowania kariery zawodowej. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano szereg działań zmierzających do popularyzacji zagadnień związanych z aktywnymi formami poszukiwania pracy. Były kiermasze ofert pracy, testy predyspozycji zawodowych, była debata czy wizyty doradców zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Jednym z elementów towarzyszących imprezie był festyn sportowy. W duch fair play przed zagrzewającą do współzawodnictwa publicznością rywalizowały reprezentacje rybnickich szkół zawodowych tworzących Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego. Podczas zawodów nie mogło zabraknąć uczniów Zespołu Szkół nr 6. Młodzież rywalizowała na torze sprawnościowym, liczyła się także celność oka oraz sprawność ręki. Wszystkie konkurencje były bardzo widowiskowe. Na zwycięskie drużyny czekały puchary i dyplomy, które wręczył uczestnikom prezydent miasta Adam Fudali. Rozdaniu nagród i upominków towarzyszyły występy artystyczne.

Zapraszamy do galerii.