Ostatnie wpisy

Archiwa

Spotkanie z rodzicami

8.01.2019

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 Grażyna Adamczyk witając rodziców na pierwszym w bieżącym roku spotkaniu złożyła im serdeczne życzenia. W trakcie swojego wystąpienia wspomniała o wyzwaniach stojących przed szkodnictwem specjalnym. Zwróciła uwagę na niedawno otwartą Galerię pod 6 gdzie w godzinach pracy szkoły prezentowane są prace wykonane przez uczniów. W trakcie spotkania poinformowano rodziców o ruszającym już w lutym bieżącego roku, nowym dwuletnim projekcie edukacyjnym o nazwie „Drukarz zawód z przyszłością”. Z blisko 400 tyś. złotych, 100 tysięcy zostanie przeznaczone na zakup sprzętu. Jak poinformowała zebranych Ewelina Tomala odpowiedzialna za jego realizację w ramach wspomnianego projektu przewidziano także kursy dokształcające z poligrafii dla uczniów szkół zawodowych i przysposabiających. Latem dla młodzieży uczestniczącej w kursach przewidziano miesięczne płatne staże w firmach.  Projekt przewiduje udział 55 uczniów oraz nauczycieli, którzy będą mieli możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji. W trakcie spotkania prezes działającego przy Zespole Szkół nr 6 Stowarzyszenia „DLA DOBRA” Sabina Kuźnik przybliżyła rodzicom działalność organizacji oraz plany na najbliższą przyszłość. Sporo uwagi w trackie spotkania poświęcono projektom europejskim realizowanym zarówno przez Stowarzyszenie jak i przez szkołę. Te ostanie omówiła koordynatorka szkolnych projektów europejskich Barbara Bauerek-Matloch. Po ogólnym spotkania w szkolnej auli rodzie przeszli do klas na spotkania z wychowawcami.