Ostatnie wpisy

Archiwa

Szkoła nam pięknieje

30.01.2014

Okres zimowej przerwy w zajęciach szkolnych był znakomitą okazją do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Wykorzystując nieobecność dzieci i młodzieży na schodach prowadzących do pokoju nauczycielskiego oraz do sali gimnastycznej położono nowe płytki. W tym samym czasie przeszlifowano i pomalowano lakierem parkiet w sali gimnastycznej. 

Podczas zimowych wakacji systematycznie wymieniano drzwi do klas i pracowni. W jednej ze szkolnych łazienek również trwał remont. Zdemontowano urządzenia sanitarne i we własnym zakresie układano nowe kafelki. W naszej szkole trwały również prace związane z możliwością korzystania z szerokopasmowego internetu. W niedalekiej przyszłości szybsze łącze znacznie ułatwi funkcjonowanie placówki oraz pozwoli na szersze niż do tej pory wykorzystywanie zasobów internetowych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Większość prac została zakończona jeszcze przed powrotem uczniów z ferii zimowych. Prowadzone w drugiej połowie stycznia prace modernizacyjne i drobne remonty poprawią standard nauczania dzieci i młodzieży oraz warunki pracy dla nauczycieli i personelu administracyjnego.