Ostatnie wpisy

Archiwa

Szkolny ogródek relaksacyjny zwyciężył w konkursie „Szkoła partycypacji”

16.04.2013

Zespół Szkół nr 6 był jedną z pięciu rybnickich placówek oświatowych, które otrzymały po 20 tysięcy złotych na ciekawe inicjatywy służące szeroko rozumianemu rozwojowi. Zamysłem konkursu zainicjowanego przez Centrum Inicjatyw Społecznych z Rybnika było pobudzenie całej społeczności szkolnej w tym również rodziców uczniów do czynnego udziału  w życiu szkoły. Projekty do konkursu mogły zgłaszać co najmniej 3 osobowe zespoły. Pomysły mogły mieć charakter mieszany tzn., że ich autorami mogli być uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. 

     

 W naszej szkole podobnie zresztą jak w innych rybnickich placówkach było 5 rywalizujących projektów. Na realizację mogły jednak liczyć tylko trzy, które otrzymały największą liczbę głosów. O wyborze tych najciekawszych zdecydowali uczniowie podczas debaty, w trakcie której scharakteryzowano poszczególne projekty ubiegające się o dofinansowanie. Rywalizujące projekty dotyczyły obszarów  edukacji, sportu, kultury, doposażenia placówki czy też przedsięwzięć o charterze integracyjnym. Debatę zaplanowaną na piątek 22 marca poprzedziły działania promocyjne. Na korytarzach pojawiły się plakaty zaś zwolennicy poszczególnych projektów zachęcali do oddawania głosów. Ostatecznie zwyciężyły projekty pt. szkolny ogródek relaksacyjny. Uczniowie opowiedzieli się także za festynem integracyjnym zatytułowanym „Jedna paczka, jedna szkoła,  jedno miasto” . Uznanie uczniów zdobył również projekt „Zdrowy ruch zdrowy duch”.

Zapraszamy do galerii.