Ostatnie wpisy

Archiwa

Tomasz Fojcik Najsprawniejszy w zawodzie piekarz w Regionalnym Konkursie szkolnictwa specjalnego

9.05.2012

 

Nasza szkoła uczestniczyła w regionalnym konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie”. Uczestnicy finału zorganizowanego 19 kwietnia w Częstochowie zostali uhonorowani podczas szkolnego apelu. Wręczenia dyplomów w obecności uczniów i grona pedagogicznego miało uroczystą oprawę.  W kategorii piekarz pierwsze miejsce zajął Tomasz Fojcik z klasy 3a.

Warto przypomnieć, iż konkurs odbywał się etapowo. Szkoły na wstępie organizowały u siebie część praktyczną dostosowaną do możliwości uczniów. Rożne zawody w różnych szkołach. W naszej placówce wzorem lat minionych zorganizowano część praktyczną w zawodzie murarz.

 

Staraniem Stowarzyszenia DLA DOBRA działającego przy Zespole Szkół nr 6 nasza placówka otrzymała grant z Urzędu Miasta Rybnika na realizację konkursu. Zorganizowaliśmy egzamin praktyczny na terenie szkoły oraz wysłaliśmy naszych uczniów do podobnych palcówek, w których odbywały się konkursy praktyczne w zawodach: kucharz małej gastronomii w Lublińcu, piekarz w Radzionkowie oraz sprzedawca w Bytomiu. Grant z magistratu umożliwił naszej młodzieży udział w finale konkursu odbywającego się Częstochowie.

Na szczególne słowa uznania zasługują nasi uczniowie, którzy uczestniczyli w Regionalnym Konkursie: Krzysztof Kolorz, Rafał Gedyk, Aleksandra Norek, Tomasz Fojcik, Dawid Rutkowski, Michalina Dragan, Magdalena Szymańska. Z ramienia szkoły za sprawne przeprowadzenie konkursu byli odpowiedzialni nauczyciele: Sabina Kuźnik, Krystyna Maniszewska, Lucyna Stojak, Barbara Bauerek-Matloch.

Zapraszamy do galerii.