Ostatnie wpisy

Archiwa

Tydzień Ekologiczny – zajęcia oraz ognisko w nadleśnictwie

4.05.2015

W miesiącu kwietniu przypada Światowy Dzień Ziemi. Co roku w naszej szkole w tym czasie organizowany jest Tydzień Ekologiczny. Ma on uświadamiać uczniom jakie jest miejsce człowieka w ekosystemie, jakie skarby Ziemia ofiarowuje człowiekowi oraz jakie działania nadmiernie eksploatują i niszczą naturę.

W celu promowania postaw ekologicznych organizowane są w szkole konkursy, wycieczki,pogadanki. Kolejny już raz młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach w Nadleśnictwie Rybnik. Wycieczkę zorganizowała pani Ania Gwóźdź i składała się ona z pogadanki i pokazu w siedzibie głównej nadleśnictwa oraz spaceru na ścieżce edukacyjnej Paruszowiec połączonego z ogniskiem.
Podczas zajęć młodzież zapoznała się z fauną i florą Polski, gatunkami chronionymi oraz zachowaniami dzikich zwierząt, ich odgłosami i tropami.
   
 
Po zajęciach edukacyjno- przyrodniczych młodzież przejechała autobusem miejskim na Paruszowiec gdzie znajduje się ścieżka edukacyjna oraz szkółki i uprawy należące do nadleśnictwa. Razem przeszliśmy część ścieżki, słuchając dalszych opowieści o życiu leśnych zwierząt. Zeszliśmy nad zbiornik wodny,w którym dopiero budziło się życie z nastaniem wiosny. Poszukaliśmy rechoczących już żab i oglądaliśmy nasiona pałek wodnych.
Po zakończonym spacerze wróciliśmy do miejsca biwakowania- bezpiecznego miejsca wyznaczonego na ogniska, zadaszonego w razie niepogody. Tu na przygotowanym ognisku wspólnie upiekliśmy kiełbaski, chleb i jabłka. Najedzenie , pełni wrażeń, słońca i leśnych zapachów, wróciliśmy do domów, pamiętając że Ziemia jest naszym wielkim skarbem i należy różnymi sposobami dbać o nią i gatunki, które zamieszkują ja wraz z ludźmi.