Ostatnie wpisy

Archiwa

Ubezpieczenie 2020/21

28.08.2020

Szanowni Rodzice,

W tym roku szkolnym Rada Rodziców ani Szkoła nie pośredniczą i nie organizują w ubezpieczenia grupowego dla uczniów. Nie będzie również organizowanych zebrań w tej sprawie.
Jednak kierując się bezpieczeństwem uczniów rekomendujemy Rodzicom indywidualne ubezpieczanie uczniów.
Przekazuję ofertę Generali Bezpieczny.pl, z której w ostatnich latach korzystacie.
Każdy Rodzic samodzielnie dokonuje zakupu online na stronie:
– dzieci szkolne – www.bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20093
– dzieci przedszkolne – już od 4 mca życia: www.bezpieczny/przedszkole/20093
Dzięki temu sami możecie wybrać jeden z wariantów ubezpieczenia. Tak więc Rodzic sam ubezpiecza dziecko,w zakresach i sumach ubezpieczenia, które uzna za odpowiednie.
Warianty mają identyczny zakres, ale im wyższy wariant, tym wyższa suma ubezpieczenia i wyższe świadczenia są wypłacane w przypadku jakiegoś zdarzenia.
Na jednej polisie można ubezpieczyć więcej dzieci, np. rodzeństwo, nawet jeśli nie jest uczniem naszej szkoły.
Rada Rodziców ani dyrekcja nie pośredniczy w organizacji ubezpieczenia, a jedynie rozsyła informację i link do zakupu. Cała transakcja odbywa się bezpośrednio na lini RODZIC – Bezpieczny.pl Generali
Dlatego proszę wejść w ten link: www.bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20093 lub www.bezpieczny.pl/przedszkole/20093

Wszelkiej pomocy technicznej oraz odpowiedzi na pytania, udziela nasz Opiekun ubezpieczenia:
Damian Grzegorzyca
Opiekun Generali Bezpieczny.pl/20093
kom.533761234
email: dgrzegorzyca@bezpieczny.pl
www.grzegorzyca.pl