Egzaminy

Uczniowie klas branżowych po ukończeniu 3-letniego etapu kształcenia przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin składa się z dwóch części pisemnej (test) oraz praktycznej.

Uczniowie klas licealnych i branżowych II stopnia po ukończeniu szkoły mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.