Ostatnie wpisy

Archiwa

Uczniowie klasy drugiej poznają zasady pisania CV

31.10.2014

W środę 22.10 w ramach VI RDK w Rybniku  na zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających kreatywność na rynku pracy odbyła się lekcja pisania CV według standardów europejskich Europass.

Europass – CV używany jest w takiej samej formie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest przydatny każdemu, kto chce w ujednolicony sposób zaprezentować pracodawcy w kraju i za granicą posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
Uczniowie zapoznali się z głównymi zasadami tworzenia dobrego CV:
skupienie się na sprawach najważniejszych, pisać jasno i zwięźle, dostosowanie swego CV do stanowiska, o które się ubiegamy, sprawdzenie pisowni i interpunkcji, odpowiedni układ graficzny.
Uczniowie mieli możliwość porównania gotowych wzorów  różnych rodzajów CV, zależnie od podziałów:  chronologiczny, funkcjonalny, anglosaski, francuski, amerykański, europejski. Z pomocą nauczyciela przystąpili do pracy nad uzupełnianiem gotowego wzorca Europass CV.