Ostatnie wpisy

Archiwa

Uczniowie lecą do Rygi

3.02.2014

Nasza szkoła realizuje kilka europejskich projektów. W ramach programu Leonardo da Vinci Zespół Szkół nr 6 uczestniczy w międzynarodowym przedsięwzięciu zatytułowanym „Fascynujące technologie informacyjno-komunkacyjne dla osób niepełnosprawnych”.

W projekcie uczestniczą nauczyciele oraz młodzież szkolna. We wrześniu ogłoszono konkurs, którego laureaci polecą w nagrodę do Rygi stolicy Łotwy. Pierwszego dnia po zakończeniu ferii zimowych podczas szkolnego apelu dyrektor palcówki Grażyna Adamczyk przedstawiła osoby, które w minionym półroczu miały najlepszą frekwencję, oceny i zachowanie. Do Rygi we wrześniu polecą: Angelika Faucz, Michał Machoczek, Paweł Szydłowski i Aleksandra Izydorska. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy nagrody!