Ostatnie wpisy

Archiwa

VII Rybnickie Dni Kariery pt.” Poznaj swojego doradcę kariery” w ZS nr 6

27.10.2015

Uczeń kończący szkołę gimnazjalną jest często niezdecydowany, niedoinformowany, a przez to nieprzygotowany do podjęcia tak ważnej decyzji. Na warsztatach uczniowie uzyskali informacje, które mogą pomóc w wyborze drogi kształcenia oraz w wyborze drogi zawodowej.

Jak młodzież ma przygotować się do wyboru szkoły po gimnazjum i zawodu?
Żeby odpowiedzieć na pytanie: „Jaka szkoła? Jaki zawód?” młodzi ludzie powinni najpierw poznać siebie. Powinni zdać sobie pytania: co mnie interesuje?, co lubię robić?, w czym jestem dobry?, jakie mam uzdolnienia? Poznać swoje mocne i słabe strony.
Jest to bardzo ważne by wybór zawodu był dopasowany do zainteresowań, temperamentu i zdolności. Doradca zawodowy położył nacisk na ograniczenia zdrowotne, które należy wziąć pod uwagę wybierając daną szkołę.
                   

Znane jest powiedzenie „znajdź pracę, którą lubisz a do końca życia nie będziesz musiał pracować”.

 Uczniowie mieli okazję do poszerzenia wiedzy o wielu zawodach, mogli określić czy ich zdolności i predyspozycje są zgodne z wybranym wstępnie zawodem i czy podołają w przyszłości w pracy w danym zawodzie.