Ostatnie wpisy

Archiwa

Ważna informacja!

6.12.2015

W związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi jakie odbieramy w naszej placówce, pragniemy poinformować, iż Zespół Szkół nr 6 w Rybniku nie by i nie jest organizatorem żadnej publicznej zbiórki pieniędzy na rzecz szkoły.
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku zaaprobował propozycję nieodpłatnego zaopatrzenia placówki przez firmę Szczęście Dzieci Sp. z o. o. w organizacji wyłącznie w materiały biurowe i artykuły  podpisując  w tym celu stosowne porozumienie . (Załącznik 1)

Rodzaj oczekiwanej pomocy (artykuły i materiały biurowe) został określony w tzw. OŚWIADCZENIU O PRZEKAZANIU. Oznaczony tam termin przekazania pomocy rzeczowej upływa dnia 7 grudnia 2015. (Załącznik 2)

Nasza placówka świadczy usługi edukacyjne dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nie ukrywamy, że możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia oferowanego przez wymienioną Spółkę bardzo nas ucieszyła. Jednakże prowadzone przez w/w Spółkę działania jak się okazuje zmierzające do pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych ze wspominanymi artykułami nie są aprobowane przez Zespół Szkół nr 6 w Rybniku.

Informujemy, że termin przekazania wymienionych artykułów mija 7 grudnia 2015.

 

UWAGA!

Do dnia 7 stycznia 2016 roku organizacja ”Szczęście Dzieci Sp. z o. o. w organizacji” nie przekazała żadnych materiałów ani asortymentu na poczet Zespołu Szkół nr 6. Wszelkie próby kontaktu okazują się bezskuteczne.