Ostatnie wpisy

Archiwa

Witaj szkoło!

3.09.2018

W poniedziałek 3 września z Zespole Szkół nr 6 uroczystą mszą świętą zainaugurowano nowy rok szkolny. Nabożeństwo w szkolnej sali gimnastycznej odprawił proboszcz parafii NSPJ w Rybniku Boguszowicach -Starych ks. Krzysztof Błotko. Po mszy do zebranych zwróciła się dyrektor szkoły Grażyna Adamczyk, która w sposób szczególny powitała uczniów, którzy szkolne mury przekroczyli po raz pierwszy. Podkreśliła szczególny charakter roku szkolnego 2018-2019 który zbiega się w czasie z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Do zebranych zwróciła się także zastępca dyrektora Sabina Kuźnik, która poinformowała uczniów o miejscach i terminach praktyk. Na zakończenie uczniowie przeszli wraz z wychowawcami do klas gdzie omawiano sprawy podręczników szkolnych oraz planu lekcji, który jak podkreślano może podlegać jeszcze pewnym modyfikacjom. Rok szkolny 2018-2019 w Zespole Szkół nr 6 rozpoczęło ponad 90 uczniów. U progu nowego roku życzymy uczniom znakomitych wyników w nauce, zaś nauczycielom satysfakcji i wiele zadowolenia z wykonywanej pracy.