Ostatnie wpisy

Archiwa

WOLONTARIAT w naszej szkole

21.03.2012

 

Wolontariat jest chyba tak stary jak ludzkość. Bezinteresowna chęć niesienia pomocy ludziom towarzyszyła człowiekowi od dawna. Czasy się zmieniły jednak dobrowolna praca bez wynagrodzenia jest współcześnie wartością nie do przecenienia.

Od niedawna w Zespole Szkół nr 6  działa grupa młodych wolontariuszy. Spotykają się regularnie zwykle w szkolnej świetlicy. Z dumą noszą identyfikatory z napisem wolontariusz. Wraz z opiekunem układają plan działań na najbliższy czas. Chętnie angażują się w codzienna działalność szkoły. Pomagają np. koleżankom i kolegom podczas przerw czy w trakcie wydawania posiłków.

Chętnie angażują się w codzienna działalność szkoły. Pomagają np. koleżankom i kolegom podczas przerw czy w trakcie wydawania posiłków.Mimo iż wielu nich ma jakąś dysjunkcję z uśmiechem służy pomocą swoim niepełnosprawnym rówieśnikom. Bycie wolontariuszem daje młodzieży satysfakcję oraz uznanie ze strony innych. Poprawia własną samoocenę, wreszcie pozwala na zdobycie doświadczenia oraz nowych umiejętności, które z czasem mogą zaprocentować np. przy poszukiwaniu pracy.