Niepełnosprawni sprawni sportowo – integracja bez granic

Integracja w ramach mikroprojektu „ Niepełnosprawni sprawni sportowo – integracja bez granic”  Republika Czeska – Polska Regionu Silesia. Projekt ma na celu ukazanie uczniom różnych form spędzania czasu wolnego. Przywracanie wewnętrznej równowagi i stabilności emocjonalnej, poprzez różne formy aktywności sportowej. Rozwijanie u uczniów postawy ciekawości i otwartości. Osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów niepełnosprawnych. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz uzdolnień i zainteresowań. Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, uczestnictwa w procesie twórczym, uczenia tolerancji w postrzeganiu osób z dysfunkcjami oraz integracji uczestników projektu. Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów niepełnosprawnych samodzielnych inicjatyw. Zwiększanie atrakcyjności szkół oraz ich oferty pozalekcyjnej. Promowanie działań szkół poprzez zamieszczanie informacji z realizacji projektu na stronach internetowych placówek. Promowanie terenów przygranicznych i ich obiektów jako miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

W ramach projektu zaplanowano 2 obozy sportowo – integracyjne 5 – dniowe po 40 uczestników na każdym obozie, 2 spotkania sportowo – integracyjne 1 – dniowe po 60 uczestników na każdym spotkaniu, 1 wyjazd 3 – dniowy dla 8 uczestników.

Srebrna Góra_rozpoznanie terenu

Srebrna Góra

Obóz snowboardowy_ Mała Morawka

Szymocice

Rybnik

W  Zespole szkół nr 6 w Rybniku odbyło się podsumowanie projektu. Odegrano hymny państwowe Czech i Polski po czym po krótkim powitaniu uczestników przez dyrektorów placówek uczniowie przystąpili do sportowej rywalizacji. Z myślą o uczestnikach przygotowano konkurencje sprawnościowe oraz gry planszowe podczas których była okazja do bliższego poznania. Dziękujemy Czeskiemu partnerowi za udział w projekcie i odwiedziny. Po zakończeniu na najlepszych czekały dyplomy, drobne upominki oraz poczęstunek.