I’m here too

Kraje partnerskie: Turcja (koordynator), Litwa, Portugalia, Włochy, Grecja, Polska

Czas trwania projektu: 01.10.17-30.11.19

 Kwota dofinansowania: 24 205 euro

Koordynatorki: B.Bauerek-Matloch, B. Gawenda-Grabiec

Strona projektu :

http://iamhere2.eu/

Cel projektu:
– rozwijanie potencjału twórczego i poczucia własnej wartości młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– kształcenie umiejętności komunikacyjnych i społecznych podczas spotkań z rówieśnikami ze szkół partnerskich,
– poszerzanie umiejętności z zakresu ICT,
– przygotowanie młodzieży do dorosłego życia poprzez udział w różnego typu aktywnościach i formach terapii

Wydarzenia: