Ostatnie wpisy

Archiwa

Wycieczka do Cieszyna

29.06.2015

W Książnicy Cieszyńskiej, która jest biblioteką naukową sprawującą pieczę nad zabytkowymi kolekcjami książkowymi z okresu XVIII do XX wieku wzięliśmy udział w lekcji bibliotecznej „Dawne zdobnictwo książkowe”. Uczniowie dowiedzieli się, że dawna książka to dzieło sztuki o ogromnej wartości. Jej właściciel mógł kupić za nią całą wieś, dziś luksusowy samochód typu Maybach. Pracownica Książnicy w formie pogadanki ilustrowanej pokazem multimedialnym i demonstracją „żywych książek” z XVIII i XIX wieku – prezentacja oryginalnych starych druków i rękopisów – ukazała uczniom dzieje powstawania książki. Uczniowie wiedzą już dlaczego mówi się „przeczytałem książkę od deski do deski” – pierwsze oprawy były robione z desek obciągniętych skórą. Poznali pojęcie iluminator, inicjał, sygnet drukarski. Poznali różne techniki: drzeworyt, miedzioryt, staloryt, litografia. Mieli okazję samodzielnie wykonać kolorystykę litery inicjalnej akapitu zdobionego motywami roślinnymi.

Po zakończonej lekcji bibliotecznej przeszliśmy do pobliskiego Muzeum Drukarstwa – Galeria Przystanek Grafika. Tam uczniowie wzięli udział w warsztatach grafiki. Warsztaty te pozwalają uczniom poznać podstawowe techniki graficzne. Zapoznali się z etapami wykonywania druku wypukłego, samodzielnie wykonali matrycę, nałożyli farbę, odbili swą grafikę na maszynie drukarskiej – starej prasie graficznej a następnie zabezpieczyli wykonane grafiki by bezpiecznie przewieźć je do domu.

Po warsztatach przeszliśmy do Muzeum – to niezwykłe miejsce. Stara, utrzymana w klimacie XIX wieku drukarnia przenosi zwiedzających w świat dawno zapomniany. Oświetlane świecami i lampami naftowymi pomieszczenia tworzą atmosferę, jaka towarzyszyła pierwszym powstającym tu drukom. Przewodnik snuje swą opowieść uruchamiając stare maszyny, wszystkie urządzenia działają! Uczniowie zgłębili tajemnicę „czarnej sztuki” powstawania książek. Pełna skupienia, precyzyjna praca drukarza – typografa wzmacnia podziw i szacunek dla tego zawodu.
Wycieczka była udana – uczniowie głośno wyrażali swój zachwyt i podziw.