Ostatnie wpisy

Archiwa

Wycieczka do Książnicy Cieszyńskiej zorganizowana przez bibliotekę szkolną

26.05.2011

W czwartek 28 kwietnia grupa uczniów klas licealnych i szkoły zawodowej pojechała na warsztaty i lekcje biblioteczną w Książnicy Cieszyńskiej.
Placówka ta została utworzona w 1994 roku jako komunalna biblioteka naukowa sprawująca pieczę nad zabytkowymi kolekcjami książkowymi, powstałymi w Cieszynie w okresie od XVIII do XIX wieku.

Książnica Cieszyńska oprócz gromadzenia, ochrony i konserwacji regionalnego dziedzictwa piśmienniczego zajmuje się również tworzeniem nowoczesnego warsztatu do badań regionalnych i bibliologicznych, organizowaniem i prowadzeniem prac naukowych w zakresie kultury piśmienniczej Śląska Cieszyńskiego.
Młodzież odbyła warsztaty szkoleniowe w Dziale Ochrony i Konserwacji Zbiorów.  Uczestniczyła także w lekcji bibliotecznej poświeconej dziejom książki –  wykład ilustrowany pokazem multimedialnym. Urozmaiceniem lekcji była prezentacja oryginalnych starych druków i rękopisów ze zbiorów Książnicy.

Konserwacja zabytków  jest jednym z aspektów programu ochrony  zabytkowych dzieł piśmiennictwa.  Posiadanie własnej, dobrze wyposażonej pracowni konserwatorskiej umożliwia wykonywanie wszelkich prac konserwatorskich w pełnym zakresie. Celem konserwacji jest powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie obiektom ich walorów użytkowych i estetycznych. O podjęciu zabiegów konserwatorskich decyduje, obok stanu zachowania, również wartość historyczna obiektu. Dla każdego, przeznaczonego do konserwacji obiektu opracowuje się program prac uzależniony od jego stanu zachowania i charakteru. Zakres prac inny będzie dla książki, inny dla grafiki czy akwareli, inny dla rękopiśmiennego kodeksu z barwnymi iluminacjami. Do prac używane są materiały najwyższej jakości, spełniające wymogi konserwatorskie. Konserwacja jest z natury czasochłonna i kosztowna. Prace prowadzone we własnej pracowni  pozwalają zminimalizować koszty.

Uczniowie odwiedzili pracownie konserwacj. W pomieszczeniu suchym zobaczyli m.in: czyszczenie ręczne i mechaniczne stron zniszczonych książek, zapoznali się z dokumentacją opisowo-konserwacyjną książki, zobaczyli wtórne wykorzystanie oryginalnych materiałów np. stare elementy okładek wtapiane w nową skórę, uzupełnianie stron.W pomieszczeniu mokrym uczestniczyli w zabiegach w środowisku wodnym, pomagali odkwaszać strony książek w kąpieli wodnej, pomagali uzupełniać strony  używając w pracy  masy papierowej i kleju roślinnego – ryżowego z dodatkiem środka grzybobójczego. Obejrzeli ponadto różnorodne urządzenia i maszyny niezbędne w pracowni konserwatorskiej, sita odsączające, prasy introligatorskie, urządzenia utrzymujące odpowiednia temperaturę       i wilgotność w pracowni.
Na lekcji poświęconej dziejom książki wielkie zainteresowanie wywołały książki pisane i ilustrowane odręcznie, dziś  takich dzieł nie spotyka się.
Wycieczkę zakończyliśmy  zwiedzaniem Starego Miasta, w słonecznej, ciepłej pogodzie.