Ostatnie wpisy

Archiwa

Z profilaktyką za pan brat

31.10.2014

  Profilaktyka uzależnień odgrywa bardzo ważną rolę w procesie wychowania młodych ludzi. Profilaktyka rozumiana jako działanie mające na celu wyeliminowanie negatywnych zjawisk jest sposobem reagowania na zjawiska postrzegane społecznie jako szkodliwe czy niepożądane.

W ramach projektu „Bądźmy razem-profilaktyka z integracją w tle” w Zespole Szkół nr 6 zorganizowano spotkanie z Bernadettą Lampert, która na co dzień pracuje jako terapeuta uzależnień w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychologicznej. Ma stały kontakt zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi uzależnionymi nie tylko od alkoholu, ale także od innych  środków zmieniających świadomość. Ma spore doświadczenie i dzieliła się z młodzieżą informacjami dotyczącymi szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Mówiła o przyczynach i skutkach nadużywania alkoholu czy innych środków psychotropowych.